"Πρόγραμμα ενίσχυσης της απασχόλησης 40.000 αμειβόμενων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, με μετατροπή της σύμβασης παροχής ανεξάρτητων Υπηρεσιών σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας"ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:    *    
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:    *      
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ:    *    
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (κατά Σ.ΤΑ.Κ.Ο.Δ.):    *    
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:    *    
Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:    *    
Δ.Ο.Υ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:    *    


ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΟΔΟΣ-ΑΡΙΘΜΟΣ:    *    
ΠΟΛΗ:    *    
ΤΚ:    *    
ΝΟΜΟΣ:    *    
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:    *    
EMAIL ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:    *      


ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:    *    
ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:    *    
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:    *    


ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΔΠΥ ΠΟΥ ΘΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:    *      
ΔΕΣΜΕΥΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:    *      
ΔΕΣΜΕΥΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:    *      
ΛΟΙΠΟ ΔΕΣΜΕΥΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:    *      


ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΑΜΙΕΦΚΑΑΦΜΠΡΟΤΙΘΕΜΕΝΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
 
       
     
   

Ο εργοδότης καταχωρεί υποχρεωτικά το προτιθέμενο καθεστώς απασχόλησης του εργαζόμενου του οποίου θα μετατρέψει τη σύμβαση Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (πλήρης απασχόληση,μερική απασχόληση,εκ περιτροπής απασχόληση)ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ Ή ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

1ος ΕΤΑΙΡΟΣ Ή ΜΕΤΟΧΟΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ:  %    *      
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ:    *    
ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΦΥΣΙΚΟ Ή ΝΟΜΙΚΟ):    *    
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:    *    
ΧΩΡΑ ΚΥΡΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ή ΔΙΑΜΟΝΗΣ:    *    
Α.Φ.Μ.:    *    
Δ.Ο.Υ.:    *    
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΔΟΣ-ΑΡΙΘΜΟΣ:    *    
ΠΟΛΗ:    *    
ΤΚ:    *    
ΝΟΜΟΣ:    *    
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:    *    
FAX:    *    
EMAIL:    *      
ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΟΥ Ή ΜΕΤΟΧΟΥ:    *    
ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ/ΜΕΤΟΧΟΥ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:    *    

2ος ΕΤΑΙΡΟΣ Ή ΜΕΤΟΧΟΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ:  %  
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΦΥΣΙΚΟ Ή ΝΟΜΙΚΟ):
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:
ΧΩΡΑ ΚΥΡΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ή ΔΙΑΜΟΝΗΣ:
Α.Φ.Μ.:  
Δ.Ο.Υ.:
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΔΟΣ-ΑΡΙΘΜΟΣ:
ΠΟΛΗ:
ΤΚ:
ΝΟΜΟΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
FAX:
EMAIL:  
ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΟΥ Ή ΜΕΤΟΧΟΥ:
ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ/ΜΕΤΟΧΟΥ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

3ος ΕΤΑΙΡΟΣ Ή ΜΕΤΟΧΟΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ:  %  
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΦΥΣΙΚΟ Ή ΝΟΜΙΚΟ):
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:
ΧΩΡΑ ΚΥΡΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ή ΔΙΑΜΟΝΗΣ:
Α.Φ.Μ.:  
Δ.Ο.Υ.:
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΔΟΣ-ΑΡΙΘΜΟΣ:
ΠΟΛΗ:
ΤΚ:
ΝΟΜΟΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
FAX:
EMAIL:  
ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΟΥ Ή ΜΕΤΟΧΟΥ:
ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ/ΜΕΤΟΧΟΥ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:


ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΕ:    *    


ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ:
(pdf αρχείο μέχρι 2MB) 
   *          
(σύμβαση ΠΥ, καταστατικό/έναρξη,υπεύθυνη δήλωση 1599/86)
η επιχείρηση επισυνάπτει με ηλεκτρονική σάρωση ένα συγκεντρωτικό αρχείο pdf το οποίο υποχρεωτικά θα περιλαμβάνει τα κάτωθι:
1)σύμβαση παροχής υπηρεσιών ωφελούμενου (από πλατφόρμα ΕΦΚΑ)
2) πρόσφατο καταστατικό ή έναρξη επιτηδεύματος της ΔΟΥ
3)ΥΔ 1599/86 της παρ.6.1 της Δημόσιας Πρόσκλησης.


  Δηλώνω ότι έχω λάβει γνώση και αποδέχομαι τους όρους του προγράμματος.  
Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Διεύθυνση Μηχανογράφησης ΟΑΕΔ
©copyright 2017