Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
Για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των επιχειρηματικών σχεδίων των υποψήφιων ΝΕΕ στα πλαίσια του Προγράμματος με διακριτικό τίτλο «Επιχειρηματικότητα Νέων με έμφαση στην καινοτομία», θα ενημερωθείτε εγγράφως από την Υπηρεσία Απασχόλησης του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) που είχατε απευθύνει την αίτησή σας.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ:
Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ή ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Α.Φ.Μ.:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Διεύθυνση Μηχανογράφησης ΟΑΕΔ
©copyright 2008