Ειδικό Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για 600 πρώην εργαζόμενους που προέρχονται από τις επιχειρήσεις «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α.», «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Α.Ζ.», «Γ.Η. ΣΚΟΥΡΤΗΣ Α.Ε.Γ.Α.», «ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. (GENERAL UNION)», «ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.(GENERAL TRUST)», «ΕΟΣ Α.Ε.Α.Ζ.» και 200 πρώην εργαζόμενους που προέρχονται από την επιχείρηση «COMMERCIAL VALUE»

ΑΙΤΗΣΗ/ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΝΕΕ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ:    *
ΟΝΟΜΑ:    *
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:    *
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:    *
ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
EMAIL:
ΦΥΛΟ:    *     
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:    *
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:    
ΟΜΟΓΕΝΗΣ:
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ:    *
ΑΤΟΜΙΚΟ Α.Φ.Μ.:    *
Δ.Ο.Υ.:    *
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΟΔΟΣ-ΑΡΙΘΜΟΣ:    *
ΠΟΛΗ:    *
ΤΚ:    *
ΝΟΜΟΣ:    *     
ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
ΕΙΔΟΣ:
      ΑΡΙΘΜΟΣ:    *
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ:    *     
ΣΧΟΛΗ:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥ
ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ:    *
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ/ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ:
   *
Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:    *
Δ.Ο.Υ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:    *
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:    *
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:    *
ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΣ:
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΟΕ),
ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΕ) ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕ:
 %  *
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΟΔΟΣ-ΑΡΙΘΜΟΣ:    *
ΠΟΛΗ:    *
ΤΚ:    *
ΝΟΜΟΣ:    *     
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ:
   *
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ:    *
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΕ:    *     
  Δηλώνω ότι έχω λάβει γνώση και αποδέχομαι τους όρους του προγράμματος.
Τα πεδία με (*) είναι υποχρεωτικά για την συμπλήρωση της αίτησης.
Πληροφορίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων
Πληροφορίες για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης δίνονται επίσης και τηλεφωνικά μέσω του κέντρου
εξυπηρέτησης συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (help desk) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 - 14:00

Πληροφορίες για θέματα Αιτήσεων Υπαγωγής σε προγράμματα ΝΕΕ: 210 9989105, 210 9989123, 210 9989125,
210 9989126, 210 9989145, 210 9989168 
Πληροφορίες ΜΟΝΟ για τη συμπλήρωση των ηλεκτρονικών αίτησεων: 210 9989014, 210 9989087
Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Διεύθυνση Μηχανογράφησης ΟΑΕΔ
©copyright 2008 - 2010