Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
Σύστημα Ηλεκτρονικών Αιτήσεων
Ονομασία Χρήστη:    
Συνθηματικό Χρήστη:    
  Δε διαθέτω κλειδάριθμο και επιθυμώ να καταχωρήσω την αίτηση χωρίς την χρήση κλειδαρίθμου
Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Διεύθυνση Μηχανογράφησης ΟΑΕΔ
©copyright 2014