Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
Σύστημα Ηλεκτρονικών Αιτήσεων
Το πρόγραμμα είναι κλειστό ως προς την υποβολή αιτήσεων λόγω πλήρωσης των κατανεμηθεισών θέσεων